Цел

Ние смятаме, че самотността на ИТ фирмите в България е белег за неустойчивост на пазара. Затова се наемаме да организираме работни срещи, конференции и дори работни обеди на които да се обсъждат проблемите с пазарните продукти. За да се получи така желаната само-регулация на пазара.

Втората част от целта ни е да разширим вътрешния пазар с пазара в Балканските страни. За целта организираме двустранни срещи на които фирми от България, Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения, Албания и Македония да открият възможността за сътрудничество помежду си, което да доведе до създаване на Балкански ИТ форум, който да общува с останалия свят.