Ръководство

Председател

Николай Колев

Зам. председател

Милен Спасов, ИТ предприемач

Член на упр. съвет

Димитър Вълчев, адвокат