Средства

За постигане на нашите цели предвиждаме:

  • Създаване и поддържане на каталог на ИТ фирмите с описание на полезната дейност на разбираем за не ИТ специалисти език;
  • Организиране на постоянно действаща медия, която да рекламира ИТ фирмите и отразява дискусии по належащи теми в ИТ и тяхното навлизане в обществото;
  • Осигуряване на правна помощ при създване на всякъкъв вид договореност или нарушаването и;
  • Организиране на работни срещи и конференции;
  • Създаване на възможности за общуване със сродни организации на Балканския полуостров с цел обмен на добри практики в областта ИТ.